คาราวาน วิ..จากใจ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิ..จากใจ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโน

             สำนักวิจัยและพัฒนา สานต่อการพัฒนางานวิจัย มุ่งเป้าสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ โดยการจัดกิจกรรม คาราวาน วิ..จากใจ ขึ้น เพื่อเป็นการพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักวิจัย ในทุกคณะ และทุกวิทยาเขต โดยในวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ และ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นการพบปะผู้บริหารและนักวิจัย ในคณะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และ คณะการแพทย์แผนไทย

{gallery}D3/activity/Caravan/56_caravan_Hatyai-SciTech{/gallery}

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy