คาราวาน วิ..จากใจ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์

คาราวาน วิ..จากใจ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะพยาบาลศาสตร์

                สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรม คาราวาน วิ..จากใจ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทีมบริหารและนักวิจัยในคณะ และต่อยอดไปถึงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้อง 2228 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

{gallery}D3/activity/Caravan/56_caravan_Nursing{/gallery} 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy