แนวทางการขอสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ปี 2563 - 2564

1. แนวทางการขอสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564

2. สรุปแนวทางการขอสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564

3. เป้าหมายและเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1.นางสาวจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร. 0-7428-6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.นางสาวกรวิการ์ ดำมุณี โทร. 0-7428-6951 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy