ทุนงานมูลฐาน ปีงบประมาณ 2565

เอกสารและแบบฟอร์ม

ประกาศทุน

► ขั้นตอนการปิดโครงการวิจัยที่ได้รับทุน FF ปี 2565

► รายงานการวิจัยประจำปี แบบที่ 1

► รายงานการวิจัยประจำปี แบบที่ 2 (แบบที่มีผลงานตีพิมพ์แล้ว)

► รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 1

► รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 2 (แบบที่มีผลงานตีพิมพ์แล้ว)

► แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบวิจัย 5

► แบบวิจัย 6

► ข้อความกิตติกรรมประกาศ สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

► แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

คู่มือ

► คู่มือการจัดทำคำงบประมาณสนับสนุนการวิจัยแบบ Fundamental Fund พ.ศ.2565

► คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS (การรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ)

► คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS (การรายงานผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรม)

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์  โทร.0-7428-6957
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy