แบบฟอร์มปิดโครงการทุน FF ปี 2564

 

ขั้นตอนการปิดโครงการ

► รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 1

► รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 2

แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)

► แบบวิจัย 5 รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

► แบบวิจัย 6

ตัวอย่าง Graphical Abstract

การระบุกิตติกรรมประกาศ

► คู่มือรายงานความก้าวหน้าใน NRIIS สำหรับนักวิจัย

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์  โทร.0-7428-6957
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy