ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย ปี 2566

1. ประกาศทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) New_icons_1.gif

2. เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งศูนย์วิจัย New_icons_1.gif

3. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย New_icons_1.gif

4. แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย New_icons_1.gif

    4.1 แบบฟอร์มผลงาน Baseline ย้อนหลังNew_icons_1.gif

5. ตารางประเมินผลการดำเนินงาน New_icons_1.gif

6. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ

    6.1 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน

    6.2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการประจำปี

    6.3 แบบฟอร์มรายงาน KPI

 


    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัยปีอื่นๆ >>

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy