ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย ปี 2564

* ปิดรับข้อเสนอโครงการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยชั่วคราว *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. ประกาศทุนสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย(CoE, RC)  New_icons_1.gif

2. เกณฑ์การทำข้อตกลงผลงาน (Commit KPI) New_icons_1.gif

    2.1 เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน 

2.1.1 เครือข่ายวิจัยที่จัดตั้งก่อนปีงบประมาณ 2557

2.1.2 เครือข่ายวิจัยที่จัดตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป New_icons_1.gif

    2.2 เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ การจัดตั้งเครือข่ายวิจัย New_icons_1.gif

3. ตารางประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัย

    3.1 เครือข่ายวิจัยที่จัดตั้งก่อนปีงบประมาณ 2557

    3.2 เครือข่ายวิจัยที่จัดตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป

4. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย (CoE,RC) New_icons_1.gif

5. ตัวอย่างการเขียนทิศทางการวิจัย

6. ตัวอย่างการเขียนแผนงานด้านการวิจัย

7. หัวข้อการจัดทำ Power Point เพื่อเสนอที่ประชุม

8. ตัวอย่างการจัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอที่ประชุม

9. ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินการฉบับสมบูรณ์

10. คู่มือการเขียนรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัย (รายงานหน่วยวิจัย)

11. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเครือข่าย

 

{tab DoE|alias:DoE|red}

สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence; DoE)

แบบฟอร์มรายงาน

{tab CoE|alias:CoE|red}

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (Center of Excellence; CoE)

แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (CoE/proposal.8)

แบบฟอร์มรายงาน

{tab RC|alias:RC|red}

ศูนย์วิจัย (Research Center; RC)

แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (RC/proposal.8)

แบบฟอร์มรายงาน

{tab RU|alias:RU|red}

หน่วยวิจัย (Research Unit; RU)

แบบฟอร์มรายงาน

{/tabs}


    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัยปีอื่นๆ >>

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy