ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ การเขียน Proposal อย่างไรให้ได้ตีพิมพ์”

 

          สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ การเขียน Proposal อย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ รศ.ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พจนพร  ไกรดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.ภัทร  อัยรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

          โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังสำนักวิจัยและพัฒนา ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นี้เท่านั้น

 

 

              ดาว์นโหลดแบบตอบรับเสวนาหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ การเขียน Proposal อย่างไรให้ได้ตีพิมพ์”

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy