ขอเชิญฟังบรรยายหัวข้อ “จริยธรรม กับการวิจัย” โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

          ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรม กับการวิจัย” โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้อง 1402 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของจริยธรรมการวิจัย เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพให้มากขึ้น

          โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังสำนักวิจัยและพัฒนา ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นี้เท่านั้น

 

        ดาว์นโหลดแบบตอบรับการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรม กับการวิจัย”

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy