ขอเชิญผู้สนใจ ฟังบรรยายหัวข้อ “Introduction to the World University Ranking”โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย

 

         สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีนโยบายที่จะกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีอันดับสูงขึ้นจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และในช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าวมาโดยตลอดนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อ “Introduction to the World University Ranking” โดย Prof.Dr. Robyn Owens จาก The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว

         โดยกิจกรรมการบรรยายนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ผู้สนใจสามารถแจ้งสำรองที่นั่งมายังสำนักวิจัยและพัฒนาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 นี้เท่านั้น

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy