ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายเรื่อง "แนวคิดการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย: Economic Analysis และ Social Return On Investment SROI"

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวคิดการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย: Economic Analysis และ Social Return On Investment SROI" โดยวิทยากร ดร.ไชยยะ คงมณี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม EILA 5 ชัน 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SROI Poster

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ CLICK!

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

Download ร่างกำหนดการ

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย อ่อนดำ โทร. 0-7428-6954 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy