ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (GCP)

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (GCP)

ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Ethics poster

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่ CLICK

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.กำหนดการจัดกิจกรรม  download icon

2.หนังสือเชิญภายนอก  download icon

3.หนังสือเชิญภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  download icon

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร 074-286955 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy