ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัย หัวข้อ “ทำงานวิจัยให้ปลอดภัย ต้องรู้ทัน ข้อกฎหมายในสัญญารับทุน”

          สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัย หัวข้อ “ทำงานวิจัยให้ปลอดภัย ต้องรู้ทัน ข้อกฎหมายในสัญญารับทุน” ในวันที่ 10 มกราคม 2566  เวลา 08.30 - 16.30 น. โดย นายชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ที่จะมาให้ความรู้ในข้อกฏหมายสัญญารับทุน เพื่อให้นักวิจัยรู้เท่าทัน และสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ออกมาสมบูรณ์ ปลอดภัย และไม่ขัดต่อข้อกฏหมาย ณ ห้องประชุมต่อไปนี้

วิทยาเขตหาดใหญ่ - ห้องประชุม EILA 5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)

วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี - ห้องประชุม 213 สุราษฏร์ (หลัก)

วิทยาเขตภูเก็ต - ห้องประชุมภูเก็ต (หลัก)

วิทยาเขตตรัง - ห้องประชุมตรัง1201 (หลัก)

วิทยาเขตปัตตานี - ห้องประชุมเจริญประดิษฐ์ (ปัตตานี)

R D Poster

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ CLICK

ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย อ่อนดำ โทร. 0-7428-6954 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy