ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพและ การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

LABSafty Poster

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพและ การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทีมวิทยากรจากคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IBC.PSU) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามข้อกำหนดของประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการรับมือกับแนวทางปฏิบัติหรือกฎระเบียบในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

ตั้งแต่วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องพนารัตน์ ชั้น 3 โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่

ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว 

หนังสือเชิญ download icon     กำหนดการ download icon    

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสินีนาฏ วัชราภรณ์ โทร 074-286963 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy