สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗” (Thailand Research Expo 2014)

 

       ตามที่สำนักงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดให้มีการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗” (Thailand Research Expo 2014) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ โดยเป็นการร่วมมือของเครือข่ายวิจัยและผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆในระบบวิจัยทั่วประเทศ

 

NRCT Logo.jpg       สำหรับปี 2557 นี้ ได้มีกำหนดจัดงานในวันที่ 7 – 11 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดให้มีโครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ประจำงาน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร


       ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 


 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy