ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน Manuscript” เพื่อตีพิมพ์กับวารสารจากสำนักพิมพ์ Cambridge : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน Manuscript” เพื่อตีพิมพ์กับวารสารจากสำนักพิมพ์ Cambridge : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วม ต้องเข้าร่วมทั้ง 3 ครั้งตลอดหลักสูตร ในวัน-เวลา ต่อไปนี้

    ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ภาคบรรยาย และฝึกปฏิบัติการเขียนหัวข้อ Introduction , Method

    ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ฝึกปฏิบัติการเขียน หัวข้อ Result , Discussion

    ครั้งที่ 3 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ฝึกปฏิบัติการเขียน หัวข้อ Conclusion , Abstract เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Manuscript Poster

สมัครเข้าร่วม CLICK ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ผู้สมัครต้องส่ง "ร่าง" Manuscript มายังเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

กำหนดการจัดกิจกรรม CLICK

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย อ่อนดำ โทร. 0-7428-6954 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy