ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด และนำเสนอในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด และนำเสนอในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ในระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

โดยขอให้ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมในเวทีระดับนานาชาติฯ โดยกรอกข้อมูลผลงานวิจัยตามแบบฟอร์มและดำเนินการจัดส่งข้อมูลผ่านคณะ/หน่วยงานมายังสำนักวิจัยและพัฒนา

       ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

Geneva web

ประกาศมหาวิทยาลัย       download icon                 แบบฟอร์ม       download icon

 

     สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเจนจิรา สมชาติ โทร 074-28-6945 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy