ขอเชิญติดตามข่าวการสนับสนุนอาจารย์ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ (Talent Mobility) ในสื่อต่างๆ

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการสนับสนุนอาจารย์ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ (Talent Mobility) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนอาจารย์ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทักษะ และประสบการณ์จากปัญหาปัจจุบัน โดยการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่นโยบายและผลงานของสถาบันได้ในอนาคต

 

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 Daily_010414.jpg


หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 Mobile_BAN.jpg


หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

 Mobile_ASTV.jpg


          ดาวน์โหลดระเบียบการสนับสนุน

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy