ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศสำหรับข้อมูล รหัสพันธุกรรมตลอดจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"

GenomeApril

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศสำหรับข้อมูล รหัสพันธุกรรมตลอดจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019" โดยเหล่าวิทยากร ดังนี้

 1. ศ.นพ. สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 2. ผศ.ดร.คมวิทย์ สุรชาติ สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์

 3. ดร.ทนพญ. สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 4. นายแพทย์วิศลย์ เหล่าเจริญสุข สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 5. นายแพทย์พงศกร ชูชื่น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

 6. ทนพ.ธนิษฐ์ ศิลา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 

หัวข้อการอบรม

 • Basic structure of SARS-CoV-2 genome
 • Specimen collection, RNA preservation and Viral RNA extraction
 • Molecular technology for SARS-CoV-2 identification and classification
 • Specimen delivery and viral laboratory tour
 • SARS-CoV-2 whole genome sequencing
 • Introduction to bioinformatics for SARS-CoV-2 genome analysis
 • Molecular evolution of SARS-CoV-2
 • SARS-CoV-2 lineage/clade identification (command line and web-based tools)
 • Phylogenic tree generation and interpretation

 

     ในวันที่ 25-26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่ดังนี้

 • ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต ชั้น 4 อาคารวิจัยรัตน์ประธานราษฎร์นิกร คณะแพทยศาสตร์
 • ห้องประชุม 527 ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการไวรัสและภูมิคุ้มกันวิทยา ชั้น 2 สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 • สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลุ้นรับขอ 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Click

กำหนดการจัดกิจกรรม Click

ปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2565

ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท

ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรหรือนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 2 วัน ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ โทร 074286940-1 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy