ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม ภาคใต้

     กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำโครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม (Innovative Food Matching Centre) ขึ้น และเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายจับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเดอะลอฟท์ เมจิค ชั้น 1 โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยด้านการแปรรูปมีความพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร โดยใช้มาตรการด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นตัวขับเคลื่อน

 Foodsiminar IG

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 นี้

ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม click normal

กำหนดการจัดกิจกรรม click normal

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวนิชนิภา ชัยภักดี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์/โทรสาร : 02-590-7406 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy