ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งทุน

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “งานมหกรรม BCG Startup Investment Day” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งจากศักยภาพภายในประเทศ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพโดยนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเน้นกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้าน BCG เพื่อยกระดับความสามารถและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดบนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 -19.00 น. ภายใต้รูปแบบ Hybrid event

 

กิจกรรมในงาน

  • พิธีเปิดงานมหกรรม BCG Startup Investment Day โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
  • กิจกรรมเสวนาที่รวบรวม Unicorn Startup มากที่สุด มาร่วมถอดรหัสลับความสำเร็จผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จาก Unicorn ชั้นนำ ในหัวข้อ “ปลุกพลัง Startup ไทย ก้าวไกลสู่ Unicorn”
  • กิจกรรม BCG Startup Pitching จาก 23 บริษัท กับโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจที่นักลงทุนไม่ควรพลาด
  • กิจกรรม Networking Session โอกาสที่คุณจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย เจรจาธุรกิจร่วมกัน
  • การจัดแสดงบูธนิทรรศการทั้ง Startup และหน่วยงานพันธมิตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/BCG-Startup-Investment-Day

BCGStartupDay

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy