ขอเชิญร่วมวงสนทนา Coffee Time สานเครือข่ายกัลยาณมิตรวิจัย

CoffeeTimeMarch Poster Edit

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจมาร่วมวงสนทนา Coffee Time สานเครือข่ายกัลยาณมิตรวิจัย South Thai Pharmacogenomics Network ในหัวข้อ "ทิศทางระดับสากลของงานวิจัยและการประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ " โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ภก. ชลภัทร สุขเกษม ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     นอกจากนี้ยังมีหัวข้ออื่นๆจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกมากมาย ได้แก่

          1.งานวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          2.โอกาสของมหาวิทยาลัยในงานวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์

          3.เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วย

     ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคาร LRC หรือผ่านระบบ ZOOM Meeting ID : 999 001 6940

ลงทะเบียนเข้าร่วม CLICK

กำหนดการกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-286941 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy