ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง” 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ในนามประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง” ใน 2 หลักสูตรคือ

  1. หลักสูตร "IP Clearance, Freedom to operate สำหรับการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. หลักสูตร "แนวคิดการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี” โดย คุณสิริวัฒนา เล็กสุวัฒน์ ที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา และผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

SouthNetwork Poster

ลงทะเบียนเข้าร่วม CLICK

ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

กำหนดการกิจกรรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิไลพร รองเลื่อน โทร. : 0 7428 2290, 099 312 0750 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy