ขอเชิญชมภาพกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือในการเผยแพร่ เทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งแบบปล่อยฟองแก๊ส (GISS Technology) กับประเทศเกาหลี

                สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่าน ชมภาพกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือในการเผยแพร่ เทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งแบบปล่อยฟองแก๊ส (GISS Technology) กับประเทศเกาหลี โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ ผศ. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมในพิธี

    

                สำหรับการลงนามดังกล่าว มี รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ จากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายสงบ ธนบำรุงกูล ตัวแทนบริษัท กิสโค จำกัด บริษัทภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ลงนาม กับ Mr.Choi Hangjune จาก Yonan Institute of Digital Technology และ Mr.Kyung-Wook Kim , Managing Director จาก SeA Mechanics Co.,Ltd ประเทศเกาหลี ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศที่น่าภาคภูมิใจ

  

                ท่านสามารถติดตามภาพกิจกรรมนี้ได้ที่ RDO Gallery 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy