มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยอื่นๆในอาเซียน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหาแนวทางร่วมมือด้านการวิจัย

                สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางด้านการวิจัย ได้จัดกิจกรรม PSU Education Hub ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆในอาเซียน รวมถึงหาแนวทางความร่วมมือทางด้านการทำวิจัย โดยเริ่มที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 - 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศวิจัย รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. และ ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเดินทางไปด้วย

                โดยมหาวิทยาลัยแรกนั้น คือ University Kebangsaan Malaysia ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก Prof.Dr.Imran Ho Abdullah , Director of International Relations Centre เป็นอย่างดี

       

              ติดตามภาพทั้งหมดได้ ที่นี่             

               ต่อมาในวันที่ 28 มกราคม 2557 ได้เดินทางไปยัง University Putra Malaysia ซึ่งมี Prof.Dr.Mohd Azmi Mohd Lila, Duputy Vice Chancellor (Research & Innovation) เป็นประธานต้อนรับ

     

             ติดตามภาพทั้งหมดได้ ที่นี่             

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy