ม.อ. วิชาการ ปี 2559

ม.อ.วิชาการ ปี ๒๕๕๙
PSU Open House 2016

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  openhouse-psu-11.jpgopenhouse-psu-12.jpgopenhouse-psu-13.jpgopenhouse-psu-14.jpg

     เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมสถาบันและหน่วยงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม Convention ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผลงานจัดแสดงดังต่อไปนี้

             openhouse-psu-10.jpg  openhouse-psu-20.jpg

     1. Hall Of Fame : PSU The BLUE Jacket

          หอเกียรติยศผู้ได้รับรางวัล PSU The BLUE Jacket ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

openhouse-psu-5.jpg

     2. นิทรรศการผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2558 

          จัดแสดงนิทรรศการของผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2558 ได้แก่ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับผลงานเรื่อง ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรครากเน่าและโรคใบจุดของผักสลัดไฮโดรโพนิกส์

               openhouse-psu-1.jpg  openhouse-psu-22.jpg

     3. นิทรรศการผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ปี 2558
          จัดแสดงผลงานของผู้เข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณะกรรมการก็ได้มีการพูดคุย ซักถามและตัดสินรางวัลภายในงาน

             openhouse-psu-15.jpg  openhouse-psu-23.jpg  openhouse-psu-24.jpg

             openhouse-psu-16.jpg  openhouse-psu-19  openhouse-psu-21

     4. นิทรรศการนักวิจัย/ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 – 2559 

          จัดแสดงผลงานของนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ในรอบปีที่ผ่านมา โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ได้รับรางวัลจากเวทีที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ กว่า 30 ผลงาน

                   openhouse-psu-3  openhouse-psu-4

                   openhouse-psu-2  openhouse-psu-17  

     5. นิทรรศการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าจาก ม.อ.
          สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา นำผลงานด้านนวัตกรรมยางพาราของมหาวิทยาลัย มาจัดแสดง อาทิ ยางปูสระ สนามฟุตซอลยางพารา หมอนยางพารา ฯลฯ เพื่อตอกย้ำความเป็น “Rubber City” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

openhouse-psu-18

     6. นิทรรศการผลงานวิจัยรับใช้สังคม
          หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา นำผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ที่โดดเด่น นิทรรศการผลงานวิจัยรับใช้สังคม มาจัดแสดงในรูปแบบโปสเตอร์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมแจกของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

             openhouse-psu-6  openhouse-psu-7

     7. นิทรรศการผลงานวิจัยที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์

           อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือก 5 ผลงานวิจัยโดดเด่น โดยเป็นผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ จัดแสดงในรูปแบบการออกบูทแสดงผลงาน Mini exhibition (ตั้งผลงานโชว์) พร้อมกิจกรรมสาธิต พร้อมเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมชมได้ซักถามข้อสงสัยกับนักวิจัยได้

             openhouse-psu-8  openhouse-psu-9

 

ประมวลภาพกิจกรรม

{gallery}D3/activity/PSUOpenHouse/2559/gallery{/gallery}

ขอบคุณภาพประกอบจาก คุณจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy