ม.อ. วิชาการ ปี 2557

งาน ม.อ. วิชาการ ปี 2557
PSU OPEN WEEK 2014

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “2557 ม.อ. วิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 46 ปี ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้ ผลงานวิจัยเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้และประเทศ โดยมีกำหนดการจัดงานในวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่ 8-17 สิงหาคม 2557 งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
วันที่ 8-19 สิงหาคม 2557 งานวิศวะแฟร์ และวิชาการ
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 นิทรรศการวิชาการ นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557

วิทยาเขตปัตตานี    วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2557

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557

วิทยาเขตภูเก็ต    วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557

วิทยาเขตตรัง    วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557

              สำหรับการจัดงานในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเกือบทุกคณะในวิทยาเขต โดยมีกิจกรรมหลักที่จัดเป็นประจำปีคือ งานนิทรรศการวิชาการ งานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” งานเกษตรภาคใต้ หัวข้อ "อนาคตเกษตรไทย ... ?” นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง การปรับระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือ แอดมิชชั่น และ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้มีใจรักและคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

 

{gallery}D3/activity/PSUOpenHouse/2557{/gallery}

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy