ม.อ. วิชาการ ปี 2556

งาน ม.อ. วิชาการ ปี 2556
PSU OPEN WEEK 2013

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ. วิชาการประจำปี 2556 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นการแสดงให้เห็นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใช้ความสามารถทางวิชาการเพื่อพัฒนาภาคใต้ ในส่วนของนิทรรศการที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย จะนำเสนอประเด็นหลักของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คือ นวัตกรรมยางพารา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต้ ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการในภาคใต้ การวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุ ชายแดนใต้และพหุวัฒนธรรม
รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/PSU_OPEN_WEEK_2013.pdf

 

{gallery}D3/activity/PSUOpenHouse/2556{/gallery}

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy