ม.อ. วิชาการ ปี 2561

Openhouse2018-16.JPG

     ผ่านพ้นกันไปหมาด ๆ กับมหกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้ธีม “รู้จักเรา RDO”  โดยแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 3 โซน 8 บูธ ได้แก่ โซนประกวดผลงานรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ โซนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ และโซนหน่วยงานภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีอยู่ด้วย 5 หน่วยงาน คือ ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร รวมถึงบูธของสำนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้าชมงานได้ร่วมสนุก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รู้จักสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.มากยิ่งขึ้น

{gallery}D3/PR-news/2561/Gallery/Openhouse2018{/gallery}

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy