ทุนวิจัยต่างประเทศ

แหล่งทุน เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)                  
International Foundation for Science (IFS)                
Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF)                        
The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS)            
TWAS Research Units in Least Developed ✔ รับสมัครตลอดปี
The Hitachi Research Fellowship (Hitachi)                    
ทุน Kobe Gakuin University - Visiting Research Fellowships                      
ทุน UNESCO/KEIZO OBUCHI                   ✔     
ทุนมูลนิธิ Sumitomo (The Sumitomo Foundation)                      
ทุน The Matsumae International Foundation (MIF)                  
ทุน World Health Organization (WHO)                  
ทุน National Institute of Health (NIH)                    
The Alexander Humboldt Foundation (AVH)
แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี
 ทุน Humboldt Research Awards
                     
The Alexander Humboldt Foundation (AVH)
แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี
 ทุน Feodor Lynen Research Fellowships
                     
The Sumitomo Foundation
 ทุน Grant for Japan-Related Research Projects from Asian (non Japanese)
                 
สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
 ทุน The Australian Research Council’s Federation Fellowships
                   
มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (Fulbright)
 ทุน FULBRIGHT – TRF THAI JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM
                   
มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (Fulbright)
  ทุน FULBRIGHT CENTURY SCHOLARS PROGRAM
                   
Asian Scholarship Foundation
มูลนิธิการศึกษาเอเชีย
  ทุน ASIA FELLOWS AWARDS
               
มูลนิธิ Matsumae Internatinal Foundation
ประเทศญี่ปุ่น
  ทุนแลกเปลี่ยนการวิจัย
   
The Swedish Institute
 ทุน GUEST SCHOLARSHIPS
                ✔ 
NEW ZEALAND GOVERNMENT
  ทุน NEW ZEALAND INTERNATIONAL POSTGRADUATE RESEARCH SCHOLARSHIPS
                     
   หมายเหตุ : ระยะเปิดรับข้อเสนอโครงการ  
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy