ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอใน ระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 11...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สำนักวิจัยและพัฒนาขอความร่วมมือผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน กรอกข้อมูลรางวัล/ผลงานวิจัยเพื่อรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2566...

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัย หัวข้อ “ทำงานวิจัยให้ปลอดภัย ต้องรู้ทัน ข้อกฎหมายในสัญญารับทุน” ในวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดย...

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญ นักวิจัยที่มีโครงการด้าน Medical Device ซึ่งกำลังพัฒนาให้สู่ระดับการนำไปใช้ประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรม Medical Device Coaching Camp ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา...

ข่าวแสดงความยินดี

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 – 2566...

สำนักวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่พาผลงานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยทางกายภาพบางประการและการพัฒนาระบบเลี้ยงปลากัด (Betta splendens)...

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาภายใต้...

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานประสานงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างเครือข่าย โดยเป็นการประชุมวิชาการระหว่าง...

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

Image
Image
Image
Image

แนะนำงานวิจัยเด่น ม.อ.

RDO Media

LINK ที่เกี่ยวข้อง

Image
Image
Image
Image
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy