ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน...

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568...

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยในยุคดิจิทัล...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักวิจัยทุกศาสตร์ ทุกสาย ทุกสาขา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยข้ามกำแพง: เป้าหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Research across the wall: Health Science)...

สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Business Model Canvas & Research Impact Pathway" โดยวิทยากร ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญนโยบาย (สวทช.) ในวันที่ 5-6...

MOHIP Webinar 8 When: Aug 31, 2023, 09:00 AM Eastern Time (US and Canada) and 8 PM Indochina Time. Topics: (1) Health Impacts of Air Pollution: A One Health Perspective & (2) Research on Air...

ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น เภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566...

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยระดับ “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566” ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ...

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิจัยและพัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ...

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมนักวิจัยกว่า 20 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม PSU×KMUTT Symposium ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ โรงแรมดวงจิต จ.ภูเก็ต โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์...

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

Image
Image
Image
Image

แนะนำงานวิจัยเด่น ม.อ.

RDO Media

LINK ที่เกี่ยวข้อง

Image
Image
Image
Image
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy