ขอความร่วมมือผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน กรอกข้อมูลรางวัล/ผลงานวิจัยเพื่อรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2566

pride66 edit

       สำนักวิจัยและพัฒนาขอความร่วมมือผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน กรอกข้อมูลรางวัล/ผลงานวิจัยเพื่อรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย บนฐานข้อมูล Pride of PSU ผ่านทาง http://www.pride.psu.ac.th (เปิดรับข้อมูลผ่านระบบเพียงเท่านั้น) โดยอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่ได้รับรางวัล สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดเวลา 24.00 น.) ในกลุ่มรางวัลต่อไปนี้

     1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย (คณะ/หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก)
     2.รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ
     3.รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
     4.รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
     5.รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ
     6.รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ
     7.รางวัลกวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding)
     8.รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม

         หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานกรุณาติดต่อ คุณเจนจิรา สมชาติ โทร.074-28-6945 (ภายใน 6945) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy