ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) หัวข้อการวิจัย ที่เปิดรับสมัคร 1)...

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 โดยยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

บริติช เคานซิล ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์พิเศษ เจาะลึกทุน Women in STEM - เขียนใบสมัครอย่างไรให้ได้ทุน...

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวคิดการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย: Economic Analysis และ Social Return On Investment SROI" โดยวิทยากร ดร.ไชยยะ คงมณี...

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (GCP) ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

ข่าวแสดงความยินดี

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 – 2566...

สำนักวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่พาผลงานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยทางกายภาพบางประการและการพัฒนาระบบเลี้ยงปลากัด (Betta splendens)...

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้จัดแถลงข่าวของ PSU Healthcare Tech ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

เมื่อวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาภายใต้...

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

Image
Image
Image
Image

แนะนำงานวิจัยเด่น ม.อ.

RDO Media

LINK ที่เกี่ยวข้อง

Image
Image
Image
Image
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy