ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) หัวข้อการวิจัย ที่เปิดรับสมัคร 1)...

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 โดยยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรม “ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”...

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม PSU-BCG Hackathon โดยขอให้ผู้มีรายชื่อทุกทีมเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567...

ข่าวแสดงความยินดี

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่พาผลงานวิจัยไปคว้ารางวัลในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”...

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 – 2566...

ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

เปิดตัวไปแล้วกับกิจกรรมครั้งที่ “ Orientation” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นอกจากเป็นการเปิดตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกทีมแล้ว ในวันดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา...

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ Editor-in-Chief, Journal of Health Science and Medical Research...

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

Image
Image
Image
Image

แนะนำงานวิจัยเด่น ม.อ.

RDO Media

LINK ที่เกี่ยวข้อง

Image
Image
Image
Image
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy