header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
Up

การอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ "ก้าวแรกของนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่บันไดนักวิจัยมืออาชีพ สกว."

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ

หลักการเขียนข้อเสนอโครงการ
จรรยาบรรณการวิจัย
นักวิจัยรุ่นใหม่กับการวิจัยทางมนุษยศาสตร์
 
 
Powered by Phoca Download