header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
media-2

รายการ "สภากาแฟ"

โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกอากาศเวลา 10.00 - 11.00 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. FM 88 MHz

 

 

รับฟังรายการสด click.gif

 

รายการย้อนหลัง 

RDOCoffee-EP1  

สภากาแฟ ตอนที่ 1 การขับเคลื่อนภารกิจด้าน Engagement ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ออกอากาศวันที่ 8 สิงหาคม 2560

RDOCoffee-EP2  

สภากาแฟ ตอนที่ 2 กิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ออกอากาศวันที่ 5 กันยายน 2560

RDOCoffee-EP3  

สภากาแฟ ตอนที่ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบค้นคุณค่าวัฒธรรมอาหารพื้น
ออกอากาศวันที่ 3 ตุลาคม 2560

RDOCoffee-EP4  

สภากาแฟ ตอนที่ 4 มหัศจรรย์ทองพันชั่ง จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์
ออกอากาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

RDOCoffee-EP5   สภากาแฟ ตอนที่ 5 การวิจัยแบบบูรณาการ
ออกอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2560
RDOCoffee EP6   สภากาแฟ ตอนที่ 6 งานแปรรูปกาบกล้วยเป็นผลิตภันฑ์และบรรจุภันฑ์
ออกอากาศวันที่ 2 มกราคม 2561
RDOCoffee EP7   สภากาแฟ ตอนที่ 7 สถานการณ์ฝุ่นควันในกรุงเทพมหานคร
ออกอากาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
RDOCoffee EP8   สภากาแฟ ตอนที่ 8 ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ออกอากาศวันที่ 6 มีนาคม 2561
RDOCoffee EP9   สภากาแฟ ตอนที่ 9 โครงการเครื่องผลิตน้ำร้อนและไอน้ำแรงดันสูงพลังงานแสงอาทิตย์
ออกอากาศวันที่ 3 เมษายน 2561
RDOCoffee EP10   สภากาแฟ ตอนที่ 10 Derma Cellulose GG แผ่นแปะแผลจากแบคทีเรียเซลลูโลสเมมเบรน
ออกอากาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
RDOCoffee EP11   สภากาแฟ ตอนที่ 11 การประชุมยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6
ออกอากาศวันที่ 5 มิถุนายน 2561
RDOCoffee EP12   สภากาแฟ ตอนที่ 12 ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร
ออกอากาศวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
RDOCoffee EP13   สภากาแฟ ตอนที่ 13 เชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์
ออกอากาศวันที่ 7 สิงหาคม 2561
RDOCoffee EP14   สภากาแฟ ตอนที่ 14 "หาดใหญ่เข็มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9"
ออกอากาศวันที่ 2 ตุลาคม 2561
RDOCoffee EP15   สภากาแฟ ตอนที่ 15 "ท่องเที่ยววิถีนา"
ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561