header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
responsive jquery slider joomla

          โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [Download]

 


แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
เปิดให้กรอกข้อมูลในระบบ PRPM ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.61
ระบบจะปิดวันที่ 30 มิ.ย.61 เวลา 24.00 น.

ระบบสารสนเทศวิจัย

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 2 อัตรา
     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตทดลองนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักวิจัยและพัฒนา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...