พิมพ์

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดครุภัณฑ์วิจัย เครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 


รายละเอียด: | ฮิต: 379