header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด)