header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและระบบทางไกลพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา