header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ดังนี้

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562