header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 KVA พร้อมอาคารติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ ดังนี้

 

ประกาศการประกวดราคา

 

เอกสารประกวดราคา

 

รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง