พิมพ์

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุมู่ลี่

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 904