header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๕๐ KVA พร้อมอาคารติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1.ประกาศ


2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง


3.ร่างขอบเขตงาน