header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อปรับปรุงห้องประชุม ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง