header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียด ดังนี้


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา