header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดังนี้

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง

 

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ดึงเส้น Filament