header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถและป้อมยาม โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก