header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก