header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงโรงจอดรถและป้อมยาม  

ตามรายละเอียด ประกาศ