header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

    โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รายการ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาคอหงส์ เดิม อาคาร 1 เดิม

     ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศ